Communication (Unit 2)

24.04.2014 21:01

Project 1 - Communication (Unit 2)

Sloveso "TO BE"

 • Helpforenglish.cz - přehledy:
 1. Vysvětlení gramatiky (tabulka) 
 2. Základy (osobní zájmena, tvary slovesa být v j.č.)
 3. Zápor (j.č.)
 4. Otázka (j.č.)
 5. Tvary množného čísla
 6. Cvičení na helpforenglish.cz
 1. Affirmative (kladné tvary)
 2. Negative (zápor) a Interrogative (tázací)
 3. Mixed

Zájmena  (osobní, přivlastňovací) - personal pronouns and possessive adjectives

 • Gramatika - přehledy:
 1. Osobní a přivlastňovací zájmena - jednotné číslo
 2. Osobní a přivlastňovací zájmena - množné číslo
 3. Přehled - vysvětlení zájmen
 4. Přehled a procvičování osobní zájmena
 • Cvičení:
 1. Přiřaď k osobnímu zájmenu správné přivlastňovací
 2. His/her
 3. Dopis - doplň vhodná přivlastňovací zájmena
 4. Vyber správné zájmeno
 5. Osobní zájmena - nahraď slovo v závorce osobním zájmenem
 6. Vyber vhodné osobní zájmeno