DI, TI, NI / DĚ, TĚ, NĚ / BĚ, PĚ, VĚ, MĚ / Ď, Ť, Ň

21.04.2014 20:27