Doporučení pro domácí nácvik čtení

21.04.2014 20:02

Jaké jsou etapy při nácviku čtení?

 1. dokonalá znalost probraných písmen - dítě by si mělo písmena automaticky bez delšího váhání vybavovat
 2. spojování písmen do slabik
 3. spojování slabik do slov, vázané slabikování
 4. vázané slabikování přechází k plynulému čtení

Všechny kroky na sebe navazují a není možné některou z etap přeskočit ani uspěchat. Např. pokud dítě nezvládá číst slabiku jako celek, je nutné zaměřit pozornost na znalost písmen, potom znovu procvičujeme čtení slabiky jako celku.

Nácvik písmen

 • ve škole trénujeme postřehováním (ukazuji kartičky a rychle je měním, čteme sborově i jednotlivě)
 • hledejte písmena všude okolo - v písmenkové polévce, časopisech, letácích, v seznamu na nákup…
 • stavějte písmenka z víček od PET lahví, z provázků, vystřihujte, vytrhávejte z papíru – fantazii se meze nekladou J

Nácvik čtení slabik

 • první hlásku ve slabice „podržíme“ v puse a zároveň s ním vyslovíme následující hlásku, tím spojíme obě ve slabiku
 • důležité je kvalitní postřehování slabik, kdy dítě danou slabiku přečte automaticky, bez váhání a nutnosti tichého šeptání si jednotlivých písmen
 • pozor na délky slabik - přeháníme
 • ve slabikáři využijte k nácviku housenky se slabikami – děti čtou slabiky napřeskáčku podle vašeho diktátu, např. přečti modrou (červenou…) slabiku, poslední (třetí) slabiku, přečti slabiku, která je hned před/hned za slabikou „ma“ apod.
 • hrajeme na detektivy - hledáme a ukazujeme (ve škole vybarvujeme) slabiky podle diktátu
 • spojujeme slabiky s obrázkem (počáteční slabiky)
 • využijte i procvičování on-line, bezva na trénink postřehování slabik i slov je stránka https://www.naucsecist.cz

Nácvik čtení slov

 • učíme se číst slova po jednotlivých slabikách, je nutné bezchybné a automatické postřehování slabik 
 • dítě spojuje čtené slabiky s nepatrnou pauzou  - „čti jako když pomalu mluvíš“
 • dbáme na přesnost čtení, délky slabik je lepší zpočátku přehánět
 • dítě si ukazuje prstem, co právě čte!
 • pro lepší orientaci v textu slabiky můžeme pod slova vyznačit obloučky, označit je barevně nebo využíváme malou mezeru mezi slabikami (má me, ma so).

Další náměty na hry s písmeny, slabikami, slovy:

 • vytleskáváme - členíme slova na slabiky
 • luštíme sluchové hádanky (jakou hlásku slyšíš na začátku, co slyšíš na konci; co začíná na…; hra „slovní fotbal“)
 • poznáváme, jak jdou hlásky ve slově za sebou (hra na robota - překládáme robotí řeč - vyhláskované slovo m-á-m-a = máma; a naopak táta = t-á-t-a)
 • skládací abeceda:
  • sklad a rozklad slabik z písmen - diktujete dětem slabiky, ony je skládají z jednotlivých písmen skládací abecedy nebo diktujete jednotlivá písmena, děti z nich složí slabiku a přečtou ji - můžete využít obrázek vláčku a skládat písmenka do okýnek
  • obměny slabiky - máme slabiku "ma", jaké písmeno musím vyměnit, abych měl slabiku "me"?
  • vyhledávání dvou slabik, které spolu tvoří slovo - najděte první slabiku např. "ma" - dítě ji přečte a zkusí doplnit druhou, aby vzniklo slovo např. "lá"