Face (Unit 5), Body (Unit 7)

06.07.2019 11:10

Chit Chat 1 - Funny faces (Unit 5)

  • Vocabulary (U5): face, mouth, nose, ear, eye, hair, long, short, dark, blond, glasses, I´ve got..., He´s got..., She´s got...
  • Face (U5) - 10 cvičení na procvičování slovíček z Unit 5 (přiřazování, psaní, rovnání, křížovka, test...)
  • Popis obličeje (U5) - 5 cvičení na procvičování frází I´ve got..., He´s got..., She´s got...
  • Procvičování: slovíčkapřeklad vět- Já mám..., překlad vět - on má, ona má..., stažený tvarvěty z Aj do Čj
  • A clown´s face - přiřazuj slovíčka ke klaunovu obličeji

Chit Chat 1 - Body rap (Unit 7)

  • Body (U7)  - 10 cvičení na procvičování slovíček z Unit 5 (přiřazování, psaní, rovnání, křížovka, přesmyčky, test...)
  • Monkey - přiřazuj části lidského těla
  • Memory game (body parts) - pexeso

Rozšíření slovní zásoby 

Hry