Family (Unit 6)

06.07.2019 11:20

Chit Chat 1 - Family photos (Unit 6)

  • Vocabulary (U6): mum, dad, brother, sister, grandma, grandad, family, friend, old, and
  • Fráze (U6): It´s me. Who´s this? This is... It´s my... How many...? I haven´t got a...(brother)
  • Family (U6) - 10 cvičení na procvičování slovíček z Unit 5 (přiřazování, psaní, rovnání, křížovka, test...)
  • Výborná výuka slovíček (U6) - Review (poslechni si správnou výslovnost), cvičení Match up (přiřazování - výslovnost k psané podobě, psaná podoba k obrázku, obrázek k barvě), Fill in (napiš správně název barvy, Dictation (piš podle diktátu)
  • Have got (U6) - 5 cvičení na procvičování frází s HAVE GOT: How many brothers/sisters have you got? I´ve got..., He´s got..., She´s got...
  • Přiřazovací cvičeníkřížovkadoplňovací cvičení (is nebo has got?)
  • Čtení s porozuměním - kvíz

Rozšíření slovní zásoby - téma Family

Hry