Feelings, greetings (Unit 4)

21.04.2014 22:53

Chit Chat 1 - Pirates (Unit 4)

Rozšíření slovní zásoby - téma Feelings

Rozšíření slovní zásoby - téma Greetings

Videa