Food (Unit 9)

06.07.2019 11:46

Chit Chat 1 - Bug café (Unit 9)

  • Food (U9) - 13 cvičení na procvičování slovíček z Unit 8 (přiřazování, psaní, rovnání, křížovka, test...)
  • Do you like...? (U9) - 12 cvičení na procvičování frází z U9
  • Vocabulary (U9): pizza, chips, chicken, salad, fish, sausages, potatoes, vegetables, apple, orange, banana, chocolate, yoghurt, ice cream, burger, egg, cereal, breakfast, lunch, dinner
  • Fráze (U9): What do you like? I like.../I don´t like... Do you like...? Yes, I do./ No, I don´t

Rozšíření slovní zásoby - téma Food

  • Výborná výuka slovíček: Food - 25 různých kategorií - Review (poslechni si správnou výslovnost), cvičení Match up (přiřazování), Fill in (napiš správně název), Dictation (piš podle diktátu)
  • Obrázkový slovník: FoodFood 2,  
  • Breakfast - slovíčka, procvičování
  • Food - slovíčka, procvičování
  • Drinks (pití) - slovíčka, procvičování