Getting started (Unit 1)

24.04.2014 21:00

Project 1 - Getting started (Unit 1)

Pozdravy, základní otázky

Čísla - numbers (A)

Neurčitý člen - a/an (B)

Pokyny - clasroom language (D)

Abeceda - alphabet (E)

Whose is this? (F)

Předložky - prepositions in, on, under (G)

Množné číslo - plural (H)