Health (Unit 3)

06.07.2019 12:01

Chit Chat 2 - Be healthy! (Unit 3)

  • Vocabulary: doctor, headache, stomach ache, cold, sore throat, fruit, vegetables, sweets, eat, drink, water, cola, ill, healthy
  • Fráze: What´s the matter? I´ve got a... Go to bed. Eat/Don´t eat... Drink/Don´t drink...
  • Be healthy (Unit 3) - 10 cvičení na procvičení slovíček
  • Be healthy - fráze (Unit 3) - 10 cvičení
  • Procvičování slovíček U3

Rozšíření slovní zásoby

Videa, poslechy