Introduction (Unit 1)

18.09.2015 17:06

Project 1 - Introduction (Unit 1)

Pozdravy, základní otázky (1A)

Neurčitý člen - a/an (1B)

Pokyny - classroom instructions (1B)

Čísla - numbers (1C)

Abeceda - alphabet (1D)

Množné číslo - plural (1D)