Pets (Unit 3), Animals

21.04.2014 22:52

Chit Chat 1 - Super Pets (Unit 3)

  • Pets from U3: dog, cat, bird, rabbit, spider, fish, mouse (+ big, small)
  • Pets (Unit3) - 10 cvičení na zvířata z U3 (přiřazování, psaní, rovnání, křížovka, test...)
  • Prezentace k vyvození slovíček Unit 3: PetsIs it a...?
  • Is it a... - questions - 10 cvičení na procvičování slovíček u U1-U3

Rozšíření slovní zásoby - téma Animals

Procvičování a hry

Procvičování dalších slovíček: 

Videa