Písmena M, L, S, P, T, J + slabiky

21.04.2014 20:21

Písmena M, L, S, P, T, J

  • Písmeno M - (9 cvičení) - přiřazování slabik k obrázku, skládání slov podle obrázku
  • Písmeno M (5 cvičení) - rozlišování psací a tiskací; určování části slova, ve které hlásku slyšíme; vyber slabiku, na kterou slovo začíná; skládání slov se slabikou s M; věty se slabikami na M
  • Písmeno L  (5 cvičení) - rozlišování psací a tiskací; určování části slova, ve které hlásku slyšíme; vyber slabiku, na kterou slovo začíná; skládání slov se slabikami s M a L; věty se slabikami na M a L
  • Písmeno S (5 cvičení) - rozlišování psací a tiskací; určování části slova, ve které hlásku slyšíme; vyber slabiku, na kterou slovo začíná; skládání slov se slabikami s M, L a S; věty se slabikami na M, L a S
  • Písmeno P (5 cvičení) - rozlišování psací a tiskací; určování části slova, ve které hlásku slyšíme; vyber slabiku, na kterou slovo začíná; skládání slov se slabikami s L, S a P; věty se slabikami na M, L, S a P
  • Písmeno T (5 cvičení) - rozlišování psací a tiskací; určování části slova, ve které hlásku slyšíme; vyber slabiku, na kterou slovo začíná; skládání slov se slabikami s L, P a T; věty se slabikami na M, L, S, P a T
  • Písmeno J (5 cvičení) - rozlišování psací a tiskací; určování části slova, ve které hlásku slyšíme; vyber slabiku, na kterou slovo začíná; skládání slov se slabikami s M, L, T a J; věty se slabikami na M, L, S, P, T a J
  • Písmena M L S P T (11 cvičení) - přiřazování slov k obrázkům, doplňo vání slov do vět, skládání slov z písmen
  • Slova a jednoduché věty M L S P T - přiřazování slov k obrázkům, výběr správného popisku, je to tak?, skládání slov z písmen, řazení slov - 9 cvičení

 

Slabiky s M, L, S, P, T, J