School subjects (Unit 7)

06.07.2019 12:13

Chit Chat 2

 • Vocabulary: English, Maths, Art, I.T., P.E.,  Science, History, Music, Swimming; space school, school bus, subject,  timetable,  lesson, today
 • Fráze: What time is it? It´s ..... o´clock. It´s half past ... We´ve got…
 • My school (Unit 7) - 10 cvičení na procvičování slovíček 
 • What time is it? (Unit 7) - 10 cvičení na procvičení časových údajů
 • QUIZLET (perfektní procvičování slovíček Unit 7) -  learn (vyber z možností), flashcards  (klikni na kartu a procvičuj), write (napiš překlad), spell (napiš, co slyšíš), match (přiřazuj dvojice)
 • Procvičování slovíček Unit 7 - klikni a řekni slovíčko (nahoře můžeš přepnout zda překládáš z AJ, nebo z ČJ)

Rozšíření slovní zásoby a procvičování

Time

 • celá hodina » o´clock [əˈklok]
  It´s … o´clock (je … hodin) 
 • půl » half past [ha:f]
  It´s half past … (je půl ...)
  » vracíme se k celé hodině, která již proběhla 
  ⇨ doslova: je půl po… (past = po)
 • čtvrt » quarter past [kwotə pa:st]
  It´s quarter past two (je čtvrt na tři) 
  » vracíme se k celé hodině, která již proběhla
  ⇨ doslova: je čtvrt po… (past = po)
 • tři čtvrtě » quarter to [kwotə tu]
  It´s quarter to… (je tři čtvrtě na…)
  » dopočítáváme k hodině, která teprve proběhne  
  ⇨ doslova: je čtvrt do… (to = do)