Společenstva - obydlí, pole, voda, les, louka

24.04.2014 21:56

Společenstva lidských obydlí

Společenstva polí

Společenstva vod

  • Testíky - osm testíků k poznávání rostlin a živočichů

Společenstva lesa

  • Dřeviny - poznávání dvaceti vybraných dřevin v šesti testících
  • Jehličnany - pět testíků k poznávání jehličnatých stromů
  • Listnaté stromy a keře - pět testíků k poznávání vybraných listnatých stromů a keřů
  • Lesní byliny - šest testíků k poznávání vybraných lesních bylin
  • Houby a lesní patra - osm testíků k poznávání vybraných lesních hub a závěrečné opakování lesních rostlin a hub
  • Testíky - šest testíků k poznávání rostlin, hub a živočichů

Společenstva luk