Odkazy

Chit Chat

Procvičování učiva podle ročníků

  • Angličtina pro 3. ročník - témata: barvy, čásla, pozdravy, zvířata
  • Angličtina pro 4. ročník - témata: barvy, čísla 1-10, čísla 11-20, školní potřeby, zvířata, části těla, rodina, nábytek, sloveso být, sloveso mít, člen a/an, osobní zájmena, měsíce v roce, dny v týdnu, abeceda, pozdravy/přdstavování, pocity
  • Angličtina pro 5. ročník - témata: sport, nábytek/dům/byt, zdraví/tělo, čas, I can run, My town, přítomný čas průběhový, přítomný čas prostý, minulý čas, Weather - počasí, school

Procvičování

Anglické videokurzy 

Různé webové stránky zabývající se angličtinou na 1. stupni

  • Angličtina pro začátečníky - kurz pro začátečníky, obsahuje teoretické lekce, praktické lekce i cvičení (tematicky), www.helpforenglish.cz - testy, slovní zásoba, gramatika, zábava, zajímavosti a spousta dalšího
  • Komen - webové stránky pro podporu výuky angličtina, najdete zde spousty odkazů ke gramatice, slovní zásobě, reáliím
  • Kaminet - angličtina pro dys, ale ne jen pro ně - přehledy, cvičení...
  • E-angličtina - stránky pro děti se ZŠ v Sokolči se určitě hodí i jiným dětem, v rubrikách si najdete ročník nebo témata, která podle věku rozdělena nejsou
  • Angličtina hrou - není tam toho mnoho
  • English language - nepříliš přehledné stránky, ale se spoustou fajn odkazů - vyberte si podle rubrik hned nahoře

Stránky k anglickému jazyku pro děti v angličtině