Odkazy

Moje čeština -  výuka, mluvnice ZŠ (např. vyjm. slova, velká písmena, shoda aj.), testy, které vysvětlí, kde jste udělali chybu
Didaktika českého jazyka pro 1. stupeň - přehledy učiva, přípravy na hodinu, množství procvičovacích cvičení, velice hezky zpracovaná vyjmenovaná slova
Umíme českyprocvičování českého pravopisu online, široká databáze cvičení, chování systému je adaptabilní - podle toho, jaké máte vědomosti, aplikace volí podobu otázek tak, aby to pro vás bylo nejužitečnější