Násobení a dělení mimo obor násobilky

21.04.2014 22:29

Násobení a dělení do 1000

Násobení dvojciferných čísel 

Dělení dvojciferných čísel