Sports (Unit 1)

06.07.2019 11:55

Chit Chat 2

  • Vocabulary: ski, skate, run, dive, swim, dance, sing, play hockey, play tennis, play football, play basketball, ride a bike, children
  • Fráze: I can... /I can´t..., Can you...? Can he/she...? Yes, I can. No, I can´t.
  • Sport (Unit 1) - 12 cvičení na procvičení slovíček k úvodní lekci
  • Procvičování slovíček (navíc je pouze play the recorder)
  • Can/can´t -10 cvičení na procvičování frází z Unit 1

Rozšíření slovní zásoby