Weather (Unit 6)

06.07.2019 12:04

Chit Chat 2 - A sunny day (Unit 6)

  • Vocabulary: sunny, hot, cold, windy, raining, snowing, blowing, wind, today, sunny day, sun, kite, boots
  • Fráze: It´s sunny. Is it raining? Yes, it is. No, it isn´t. What can I do? We can/can´t... Put on... Don´t forget...
  • Weather (Unit 6) - 10 cvičení na procvičení slovíček
  • Procvičování slovíček U6

Rozšíření slovní zásoby a procvičování

Videa